Chana Tova sur la chanson Call my maybe

les paroles en hébreux :

טובל את התפוח בדבש
השופר מעורר אותנו
לשיר מנגינות נצחיות
כבר ראש השנה!

הברכות מציפות את המיילים
בריאות, מתיקות חיים טובים יותר
הבט אל השמיים
הנה ראש השנה!

היי! תקח חופש
זאת השנה החדשה
כולנו מוזמנים
זה חג ראש השנה!

היי שנה טובה
ואיפה שלא תהיה
ירושלים או פריז
so call me maybe?

זה ראש השנה
ואני רוצה רק דבר אחד
שלא נשכח את אף אחד
so call me maybe ?

יום כיפור מתקרב
כל העוגות של סבתא
המתוק מחליף את המריר
זה מריח כמו ראש השנה

הספר שוב פתוח
השירים מתערבבים עם התפילות
אנחנו מרגישים כולנו כמו אחים
זה ראש השנה!

כולנו לבושים יפה
כמו בכל שנה
השולחן סוף סוף ערוך
חג ראש השנה שמח

פזמון

תתנו מילה או חיוך
לראש השנה
לראש השנה
שנה שנה טובה

לתת לא יכול להזיק
בראש השנה
בראש השנה
שנה שנה טובה

פזמון

מחשבה לישראל
שנה טובה
שנה טובה
שנה שנה טובה

בקרוב בירושלים
שנה טובה
שנה טובה

So call me maybe?